De soort laat over de periode van 2019 tot en met 2023 een onzekere trend zien.