De soort laat over de periode van 2018 tot en met 2023 een matige afname zien.