De soort laat over de periode van 2014 tot en met 2022 een sterke afname zien.