De soort laat over de periode van 2017 tot en met 2022 een sterke toename zien.