De soort laat over de periode van 2016 tot en met 2022 een onzekere trend zien.